Projekty EU IROP

oddělovací čára

Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši"
oddělovací čára
obrázek logo IROP
oddělovací čára

Projekt s názvem ''Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově'' byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR se spoluúčastí Karlovarského kraje, jako zřizovatele. Integrovaný regionální operační program, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284

www.mmr.cz

oddělovací čára

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách .


Žadatelem (příjemcem podpory): Karlovarský kraj


Transformace PATA Hazlov“ – cílem projektu byla výstavba tří nových domů v obci Hazlov pro osoby se zdravotním postižením. V nově postavených domech“ A,B“ je poskytována pobytová sociální služba „Domov pro osoby se zdravotním postižením“ a v domě „C“ sociální služba „Chráněné bydlení“, celkem pro 16 osob vyžadující vysokou míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.


Dalším cílem projektu bylo pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku. Podporovanou aktivitou projektu byla deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem Bylo umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti


Lidé, kteří jsou tímto projektem podpořeni, měli různé životní příběhy. Některé například opustila rodina, o jiné se rodina postarat nemohla. Nikdo v minulosti nebral ohledy na jejich životní příběhy, potřeby a přání. Projekt dal těmto lidem novou šanci. Děkujeme obcím, za jejich vstřícný přístup a děkujeme i hodným a tolerantním lidem, kteří je přijmou za sousedy nebo třeba spolupracovníky. Protože oni chtějí žít „normálně“.


Celkové způsobilé plánované výdaje projektu = 28.224.490,- Kč


Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (23.990.816,50 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů).


Z prostředků Státního rozpočtu ČR (1.411.224,50 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů).


A vlastních zdrojů Karlovarského kraje (2.822.449 Kč, 10 % z celkových způsobilých výdajů).


Stránky Karlovarského kraje


 
oddělovací čára

Počet návštěv:  385436|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz