Jaké služby Vám budou poskytovány v našem zařízení

oddělovací čára

Celoroční pobytová sociální služba"Domov pro osoby se zdravotním postižením" Celoroční pobytová sociální služba "Chráněné bydlení"
oddělovací čára

Služba Chráněné bydlení

oddělovací čára

Poslání služby

Posláním sociální služby je poskytovat dospělým lidem se zdravotním postižením takovou podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných domácnostech způsobem života, srovnatelným se životem svých vrstevníků, kteří sociální služby nevyužívají.


Cíle služby

* Klient se v podmínkách služby chráněného bydlení dokáže s přiměřenou pomocí asistentů postarat o sebe a svoji domácnost.
* Klient v aktivním věku má podle svých individuálních možností pracovní uplatnění, chodí do školy, tráví smysluplně svůj volný čas.
* Klient seniorského věku je zapojen do aktivit odpovídajících jeho zálibám, zájmům a možnostem.
* Klientovi je poskytováno tolik podpory, kolik ji potřebuje pro důstojný život srovnatelný s životem ostatní populace.


Základní principy a zásady

* Individuální přístup
* Respekt k právům a potřebám klientů
* Partnerský přístup
* Odborný přístup
* Možnost volby, sebeurčení a nezávislosti


Cílová skupina - osoby se zdravotním postižením

Uživateli služby jsou dospělí lidé se zdravotním postižením, zejména mentálním, kteří mají zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem i péči o vlastní osobu v chráněné domácnosti.


 
oddělovací čára

Počet návštěv:  378450|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz