Klienti v domově

oddělovací čára

Kde jsou ubytování klienti - služba DOZP

Hazlov 518-519, Hazlov
352 01 Aš
Jiráskova 2988-2990
352 01 Aš
oddělovací čára

Kde jsou ubytování klienti- služba CHB

V běžných bytech v panelových domech
v Aši a Chebu
V rodinném domku
v Krásné u Aše a Hazlově
V rodinném dvojdomku
ve Skalné
oddělovací čára

Kapacita

Kapacita služby DOZP je 30 lůžek - z toho domácnosti DOZP Jiráskova 18 lůžek a domácnosti Hazlov 12 lůžek

Kapacita služby CHB "PATA" v Aši je 26 lůžek

Kapacita služby CHB "PATA" v Chebu je 24 lůžek

oddělovací čára

Okruhy osob v domově

Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postížením

oddělovací čára

Věková struktura v domově

03 - 07 let děti předškolního věku

07 - 10 let mladší děti

11 - 15 let starší děti

16 - 18 let dorost

19 - 26 let mladší dospělí

27 - 64 let dospělí

65 - 80 let mladší senioři

nad 80 let starší senioři

 
oddělovací čára

Počet návštěv:  407557|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz