Projekty EU OPLZZ

oddělovací čára

Chráněné bydlení PATA v Chebu Chráněné bydlení PATA v Aši
oddělovací čára
obrázek logo ESF
oddělovací čára

ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 'PATA' v CHEBU

Projekt s názvem ''Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu – chráněné bydlení ''PATA'' v Hazlově II.'' byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ESF ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D2.00005

www.esfcr.cz

oddělovací čára

Dne 1. 9. 2014 byl zahájen již druhý projekt zaměřený na podporu přechodu uživatelů z DOZP do chráněného bydlení (tedy sociální služby s nižší podporou) Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení ''PATA'' v Hazlově II.


Projekt realizuje „Domov pro osoby se zdravotním postižením ''PATA'' v Hazlově, příspěvková organizace Karlovarského kraje (DOZP).


Projekt je zaměřen na podporu 15 institucionalizovaných uživatelů sociální služby DOZP PATA v Hazlově , osob především s mentálním postižením, kterým je v rámci projektu transformace sociálních služeb poskytována nová služba chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006.


Podpora formou sociální služby chráněné bydlení je uživatelům v současné době poskytována v přirozeném sociálním prostředí, v bytech v centru města Cheb, kterému rovněž patří poděkování, že dalo pro tento účel k dispozici celkem 7 bytů. Díky projektu je uživatelům poskytována potřebná zvýšená podpora, zejména v přechodovém období, kdy si budou muset zvykat na nové prostředí, sousedy i nový, samostatnější způsob života.


Činnosti v nové sociální službě mají za cíl podpořit aktivizaci klientů a pomoci jim vyhledat takovou práci, která bude podporovat samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjet jejich schopnosti a sociální dovednosti. Získané schopnosti uživatelů služby povedou k maximálnímu možnému začlenění do komunity a umožní jim prožít život v přirozeném sociálním prostředí.


Další významnou aktivitou projektu je cíleně zaměřené vzdělávání 15 uživatelů sociální služby, které se týká zvýšení povědomosti o jejich právech a nácviku sociálních a pracovních dovedností, které mohou umožnit podpořeným osobám získat nová pracovní místa nebo si udržet ta stávající krátkodobá pracovní místa.


Za podpory nové sociální služby chráněné bydlení se 15 uživatelů sociální služby postupně zapojí do plnohodnotného života svých vrstevníků v komunitě. Získají dovednosti, schopnosti a kompetence k samostatnému rozhodování, péči o vlastní domácnost a možnosti zapojení na trh práce.


Lidé, kteří jsou tímto projektem podpořeni, měli různé životní příběhy. Některé například opustila rodina, o jiné se rodina postarat nemohla. Nikdo v minulosti nebral ohledy na jejich životní příběhy, potřeby a přání. Projekt dal těmto lidem novou šanci. Děkujeme obcím, za jejich vstřícný přístup a děkujeme i hodným a tolerantním lidem, kteří je přijmou za sousedy nebo třeba spolupracovníky. Protože oni chtějí žít „normálně“.


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 
oddělovací čára

Počet návštěv:  407557|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz