oddělovací čára

Transformace sociálních služeb

oddělovací čára
Usnesením vlády ČR č. 127 ze dne 21. února 2007 byla přijata „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začleňování uživatele do společnosti“.

Rada KK usnesením č. RK 86/02/07, ze dne 1. 2. 2007 schválila, aby do projektu MPSV ČR byla zařazena zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace a Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, která splňují kriteria, která nastavilo MPSV jako podmínku pro vstup do projektu.

Cíle transformačního procesu

Jedním z cílů transformace je poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů služeb prostřednictvím dotačních programů, které budou zaměřeny tak, aby podporovaly vznik pouze pobytových zařízení s humanizujícími prvky, tj. zejména s kapacitou zařízení do 50 uživatelů, umístění zařízení v přirozené komunitě a dodržující soukromí a zájmy jednotlivých uživatelů.

Důležité odkazy a dokumenty:

oddělovací čára
Transformační plán
Stručný popis nových domácností
Usnesení Rady a Zastupitelstva Karlovarského kraje - první část a druhá část
Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče
Videoklip
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
 
oddělovací čára

Počet návštěv:  407557|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz