Stručně o historie

oddělovací čára

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově je lokalizován v západní části karlovarského kraje, v ašském výběžku na jihozápadním svahu Smrčin, v blízkosti levého břehu Nebeského potoka v nadmořské výšce cca 605-608 m. Je situován při silnici č.215 Cheb-Aš, ve velice pěkné přírodě, s možností návštěv blízkého města Aš a Hazlova.


Budovy zařízení dříve sloužily vojenským účelům. Do okupace Československa Sovětskou armádou patřil areál českým pohraničníkům. Po opuštění prostorů sovětskou armádou, byly obě obytné budovy upraveny tak, aby mohly sloužit potřebám sociálních služeb.


15.února 1994 byla dokončena rekonstrukce budov, a tyto byly po kolaudaci předány do plného užívání osobám se zdravotním postižením.


Našli zde nový domov zdravotně postižení muži z ústavu v Hranicích a část žen z ústavu v Mnichově.


Toto zařízení se stalo jako jedno z mála koedukované, to znamená, že zde našli nový domov ženy a muži společně.Původní název organizace do 1.1.2007 - ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ "PATA" HAZLOV

 
oddělovací čára

Počet návštěv:  407548|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz