oddělovací čára

Projekty EU IOP

oddělovací čára

Projekt:"Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o.,1.etapa, část I" Projekt:"Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o.,1.etapa, část II"
oddělovací čára
Logo EU

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

POŘÍZENÍ A REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY + DOSTAVBA RODINNÉHO DOMKU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ v AŠI a KRÁSNÉ

Projekt s názvem 'Investiční podpora procesu transformace DOZP 'PATA' v Hazlově, p.o.,1.etapa, část I', byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Integrovaný operační program, registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.00/07.08288

www.mmr.cz

oddělovací čára

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách .


Projekt realizuje (příjemcem podpory) je: Karlovarský kraj


Podrobnosti k projektu na stránkách Karlovarského kraje více zde.


„Transformace PATA Hazlov“ - cílem projektu bylo pořízení a dostavba rodinného domku v Krásné u Aše a pořízení a rekonstrukce bytové jednotky v panelovém domě v Aši. V zakoupených a opravených objektech je od 1.1.2014 poskytována pobytová sociální služba „Chráněné bydlení“ pro celkem 7 osob se zdravotním postižením vyžadující střední míru podpory. V rodinném domku bude skupinová domácnost pro 4 uživatele a v bytové jednotce 3+1 v panelovém domě budou bydlet 3 uživatelé..


Činnosti v nové sociální službě mají za cíl podpořit aktivizaci klientů a pomoci jim vyhledat takovou práci, která bude podporovat samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjet jejich schopnosti a sociální dovednosti. Získané schopnosti uživatelů služby povedou k maximálnímu možnému začlenění do komunity a umožní jim prožít život v přirozeném sociálním prostředí.


Dalším cílem projektu bylo pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku. Podporovanou aktivitou projektu byla deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti


Za podpory nové sociální služby se 7 uživatelů sociální služby zapojují do plnohodnotného života svých vrstevníků v komunitě. Získají dovednosti, schopnosti a kompetence k samostatnému rozhodování, péči o vlastní domácnost a možnosti zapojení na trh práce.


Lidé, kteří byli tímto projektem podpořeni, měli různé životní příběhy. Některé například opustila rodina, o jiné se rodina postarat nemohla. Nikdo v minulosti nebral ohledy na jejich životní příběhy, potřeby a přání. Projekt dal těmto lidem novou šanci. Děkujeme obcím, za jejich vstřícný přístup a děkujeme i hodným a tolerantním lidem, kteří je přijmou za sousedy nebo třeba spolupracovníky. Protože oni chtějí žít „normálně“.


Celkové způsobilé plánované výdaje projektu = 3 264 806,- Kč


Na projekt byla poskytována finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. 2 864 776 Kč, (87,7 % z celkových způsobilých výdajů).


Z prostředků Státního rozpočtu ČR. 400 030 Kč, (12,3 % z celkových způsobilých výdajů).


Zahájení projektu: 1. 6. 2012.


Ukončení projektu: 31. 12. 2013.


 
oddělovací čára

Počet návštěv:  407557|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz