Projekty EU IROP

oddělovací čára

Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" Projekt:"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši"
oddělovací čára
obrázek logo IROP

Projekt s názvem „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“, byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR se spoluúčastí Karlovarského kraje, jako zřizovatele. Integrovaný regionální operační program, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283

www.mmr.cz

oddělovací čára

Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách .


Žadatelem (příjemcem podpory): Karlovarský kraj


„Transformace PATA Hazlov“ - cílem projektu byla novostavba rodinného dvojdomku se čtyřmi byty ve Skalné pro osoby se zdravotním postižením. V nově postaveném dvojdomku je poskytována pobytová sociální služba „Chráněné bydlení“ pro 9 osob vyžadující střední míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.


Dalším cílem projektu bylo pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku. Podporovanou aktivitou projektu byla deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem bylo umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti


Lidé, kteří byli tímto projektem podpořeni, měli různé životní příběhy. Některé například opustila rodina, o jiné se rodina postarat nemohla. Nikdo v minulosti nebral ohledy na jejich životní příběhy, potřeby a přání. Projekt dal těmto lidem novou šanci. Děkujeme obcím, za jejich vstřícný přístup a děkujeme i hodným a tolerantním lidem, kteří je přijmou za sousedy nebo třeba spolupracovníky. Protože oni chtějí žít „normálně“.


Celkové způsobilé plánované výdaje projektu = 16 819 469,- Kč


Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (14 296 548,65 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů).


Z prostředků Státního rozpočtu ČR (840 973,45 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů).


A vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1 681 946,90 Kč, 10 % z celkových způsobilých výdajů).


Stránky Karlovarského kraje


 
oddělovací čára

Počet návštěv:  407561|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz